fot. AnnaPsychoterapeuta, coach, trener

Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. W psychoterapii szkoliła się także między innymi w Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Instytucie Psychologii Zdrowia, Laboratorium Psychoedukacji oraz Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej gdzie ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Schematów. Ukończyła także akredytowaną przez ICF (International Coach Federation ) Szkołę Coachów „The Art and Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International z Vancouver we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dwuletnie Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie treningu kreatywności i arteterapii. Posiada międzynarodowy certyfikat ACC ( Associate Certified Coach) w ICF ( International Coach Federation) oraz ECPC ( Erickson Certified Professional Coach ). Jest certyfikowanym coachem relacji (Relating Forward Coach). Jest także magistrem sztuki, ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par oraz coachingiem. Pomaga osobom cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju (m.in depresji ), zaburzeń nerwicowych (lęki, nadmierne napięcie, ataki paniki), zaburzeń osobowości. Osobom zmagającym się z niską samooceną, silnym stresem, problemami w relacjach, żałobą i stratą, odczuwającym brak zadowolenia z własnego życia.
Pracuje w nurcie integracyjnej terapii doświadczeniowej, której osią jest psychoterapia humanistyczna. Pracuje głównie w oparciu o Terapię Schematów, Gestalt, Terapię Skoncentrowaną na Emocjach L. Greenberga ( EFT) oraz Focusing. W swojej pracy wykorzystuje również elementy podejścia Behawioralno-Poznawczego oraz Psychodynamicznego. Jako coach wspiera klientów w odkrywaniu swoich predyspozycji i prawdziwych pasji, w procesie zmian i świadomego kształtowania swojego życia.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychoz ( F10 ) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziła psychoterapię pacjentów cierpiących na schizofrenię. Praktykowała także w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (Filia Nr II w Warszawie), Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ochotka”, oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Prowadziła również psychoterapię osób chorujących na schizofrenię i zaburzenia nerwicowe w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera w Warszawie.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA oraz ICF Global. Współzałożycielka Ośrodka Psychoterapii i Coachingu INNER GARDEN w Warszawie.

Anna Czarnecka - ZnanyLekarz.pl