271607492_508320603944436_5047237924256519382_n.jpg

Monika Piasecka

Ukończyła Dwuletnie Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego - Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, dwustopniowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W 2020 roku rozpoczęła naukę w Szkole Psychoterapii Gestalt.

Ukończyła szkolenia z obszaru: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach: „TSR w obliczu lęku”, „Interwencja Kryzysowa w TSR”; -  terapii tańcem i ruchem: „Life/Art. Process – Taniec i Gestalt,”,  „Podróż w nieświadome. Ruch autentyczny. Teoria i praktyka”, „Kurs trenerski metody Living Dance Form”, „Terapia tańcem – choreoterapia.  Warsztaty metodyczne I i II stopnia”; - dramy: „Szkoła Dramy Stosowanej”;  - Porozumienia bez Przemocy: „Dialog w praktyce - Nonvolient Communication”; -  spektrum autyzmu: „Podstawowe Zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”.

Doświadczenie zdobyła pracując m.in. z: dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Fundacji Synapsis, dziećmi w Świetlicy Socjoterapeutycznej,  seniorami w ramach treningu kompetencji życiowych, grupy wsparcia, oraz zajęć z terapii ruchem w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku, młodzieżą prowadząc warsztaty w szkołach. Współpracuje z biznesem wspierając indywidualnie pracowników w procesie rozwoju lub zmiany oraz prowadząc warsztaty z kompetencji miękkich. Pracuje jako terapeuta.w Ośrodku Profilaktycznym w Otwocku prowadzonym przez Fundację Konstruktywnego realizującą działania z zakresu profilaktyki uzależnień.

W swojej pracy wykorzystuje podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, arteterapię, terapię tańcem i ruchem,  a także elementy nurtu Gestalt.  Pracuje z osobami, które potrzebują wsparcia w procesie zmiany lub też poszukują zmiany w swoim życiu, które chcą poszerzyć świadomość siebie, przyjrzeć się swoim emocjom i potrzebom, które doświadczają trudności w relacjach, wypalenia zawodowego lub też znalazły się w momencie kryzysu. W swojej pracy kieruję się akceptacją, uwagą na zasoby, potencjał, emocje, uznaniem, że to klient jest ekspertem od swojego życia. Głęboko wierzy, że to relacja leczy, a zmiana następuje wtedy kiedy akceptujemy to kim jesteśmy (Fritz Perls).