Beata Muszyńska-Dębska

antropolożka kultury, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, trenerka rozwoju osobistego 
 

Pracuje z klientami indywidualnymi, parami i grupami. Z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia.
Prowadzi interwencje kryzysowe. W pracy terapeutycznej integruje różne nurty i metody:


-Psychologii zorientowanej na Proces (POP) - uprawnienia psychoterapeuty i rekomendacja Polskiego
Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją,
zgodnie z kodeksem etycznym PTTP.

- Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga - ukończona Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistegooparta na metodzie Nonviolent Communication M. Rosenberga.
- Somatic Experiencing® (SE) metoda pracy z traumą i nadużyciami - ukończone 3-letnie szkolenie.
- Soma Embodiment®, zaawansowana praca z traumą dla praktyków SE - ukończone 2-letnie
szkolenie.
- Compassion-Focused Therapy CFT - Terapia Skoncentrowana na Współczuciu I Compassion Mind
Training - Trening Współczującego Umysłu stworzone przez Paula Gilberta ( jest w trakcie certyfikacyjnego szkolenia)

-Terapia Tańcem i Ruchem, Drama i Dramaterapia ( ukończyła wiele godzin warsztatów i szkoleń tematycznych).
 

Jest absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS: Interwencja Kryzysowa i Praca z Traumą

oraz Psychoterapia i Uważność. Obecnie jest w trakcie szkolenia z Psychologii Dzieci i Młodzieży. 
 

Pracuje z osobami, które :
Potrzebują i chcą coś zmienić w życiu.
Znalazły się z różnych powodów w kryzysie.
Czują lęk i obawy o kolejny dzień.
Mają w swojej historii doświadczenia trudne, traumatyczne.
Chcą przyjrzeć się sobie.
Doświadczają trudności w relacjach.
Poszukują innych niż dotychczas rozwiązań.
Zmagają się z dyskomfortem i kryzysem psychicznym.
Doświadczają chorób psychosomatycznych na skutek silnego lub chronicznego stresu.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie,
będącym częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. To 3-letnie doświadczenie kontaktu i
pracy z młodzieżą zmagającą się z trudnymi życiowymi doświadczeniami, różnymi zaburzeniami i
kryzysami psychicznymi było inspiracją do poszukiwania najskuteczniejszych metod pracy z traumą i
podejmowania trudnych tematów, a także do pracy z osobami, które doznawały przemocy.

 

Praktykowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania.
 

Niezależnie od metody, zarówno w pracy terapeutycznej i w życiu kieruje uwagę na ciało, emocje i
potrzeby, które ujawniają się w historiach i zdarzeniach w życiu każdego z nas.

IMG_2751.jpeg