top of page

Dagmara Seliga

Psycholożka, liderka, certyfikowany coach ICC, trenerka umiejętności psychospołecznych, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Stale poszerza swoją wiedzę oraz warsztat psychologiczny i coachingowy poprzez połączenie codziennej praktyki biznesowej z licznymi warsztatami między innymi coachingu prowokatywnego, terapii krótkoterminowej czy studiów podyplomowych z zakresu Psychosomatyki. Od ponad 15 lat pracuje w międzynarodowym środowisku biznesowym, towarzysząc osobom będącym w obliczu zmiany zawodowej i tej dotyczącej życia osobistego. Pasjonuje się odkrywaniem ludzkiego potencjału oraz rozwojem wyższej kadry kierowniczej, w szczególności kobiet, dla których prowadzi również warsztaty w obszarze radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem i odkrywania mocnych stron.W swojej pracy wspiera osoby będące w zmianie zawodowej lub osobistej, doświadczające trudności w relacjach, poszukujące satysfakcji i sensu życia.

 

Psychologist, leader, certified ICC coach, trainer and psychology faculty graduate.

 

Constantly broadens her knowledge, expertise as well as psychological and coaching practice by combining daily, business work with various workshops including provocative coaching, short-term therapy and postgraduate studies in the field of psychosomatics.For 15 years she has been working in the international business environment, being advisor and support to employees in process of change either their professional roles or experiencing different kind of challenges on their development journey. Passionate about discovering human potential and development of leaders, in particular women, for whom she also provides workshops in the areas of dealing with inner critic and revealing strengths. In her work she supports individuals who are in a process of change, either professional or related to private life, also people who experience difficulties in relations, searching for satisfaction and sense of life.


Zapytaj o możliwy termin
u Dagmary Seligi:

wysłając wiadomość tekstową
na numer: 601 383 023 

 
bottom of page