Edyta Szafran

Ukończyła filozofię na UKSW w Warszawie oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok. Obecnie jest w trakcie kolejnego etapu procesu certyfikacji, już po 70-godzinnej superwizji klinicznej. Ukończyła też pierwsze w Polsce, pilotażowe szkolenie dla terapeutów z Programów Ograniczania Picia (strategie nauki kontrolowania picia) zorganizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma uprawnienia do tworzenia i realizowania POP w placówkach leczenia uzależnień zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez PARPA. Za nią jest też kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w publicznej placówce służby zdrowia, prywatnym ośrodku oraz prywatnej poradni.

W gabinecie odwołuje się do nurtów terapeutycznych: humanistycznego i poznawczo-behawioralnego.

Pracuje też w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (również z osobami uzależnionymi, ale nie tylko).

 

Jej narzędzia i podejście do pracy z klientami ewoluują wraz z podnoszeniem kwalifikacji i zdobywanym doświadczeniem zawodowymi. Zdaje sobie sprawę, że wiele osób unika kontaktu z terapeutą, bo oferowana w większości placówek i gabinetów terapia na wstępie wymaga przyjęcia etykiety uzależnionego więc chorego: „alkoholika”, „narkomana”, czy „nałogowego hazardzisty”. Chociaż uczestnikom np. mitingów AA, czy bardziej tradycyjnych ścieżek terapeutycznych to nie przeszkadza, wiele osób boi się raz postawionej diagnozy i napiętnowania na zawsze. Nie musi tak być. Nie przykleja „mocnym klejem” etykiet, bo każdy, na każdym etapie swojego życia ma szansę by je zmienić. To problem i poszukiwanie jego rozwiązania są dla mnie w terapii najważniejsze.

 

Najistotniejsza jest trwała zmiana na lepsze.Nie wierzy więc w jednakowe podejście do wszystkich zgłaszających się po pomoc. Na początku wspólnie z klientem bada możliwe opcje i pomagam mu wybrać najbardziej dla niego korzystną. Nawet jeśli abstynencja jest wciąż najbezpieczniejszą możliwością i jedyną opcją dla uzależnionych, którzy piją destrukcyjnie wie, że wiele osób poszukuje alternatywnych metod. Nie są jeszcze gotowi na szybkie pożegnanie się z alkoholem czy np. grami online. Jak wskazują badania, wiele osób osiąga sukces dzięki innym niż stosowanym powszechnie w Polsce metodom. Zwłaszcza jeśli zdecyduje się na terapię jak tylko zauważy swój problem. Jest zwolenniczką zmian zachowań uzależniających poprzez strategie przejmowania nad nimi kontroli ponieważ wierzy, że najważniejsze jest, by jak najwcześniej rozpocząć pracę nad rozwiązaniem problemu, który w przyszłości może zrujnować życie. Jeśli taka strategia nie przynosi pożądanych efektów, pomagam pójść drogą abstynencji.

W pracy dąży do tego by relacja terapeutyczna była przyjazna, zaufanie klienta jest dla niej nobilitacją, a pierwszym sukcesem sygnał, że jest zmotywowany do pracy nad poprawą jakości swojego życia i relacji z innymi.