top of page

Gabriela Bajor

Jest psychologiem, psychoterapeutą integracyjnym w procesie certyfikacji oraz mediatorem rodzinnym. Psychoterapia jest dla mnie wyjątkowym spotkaniem. Procesem, w którym stworzone zostają warunki i bezpieczna przestrzeń do zaistnienia zmiany. Procesem w którym towarzyszę klientowi w jego drodze odkrywania siebie i jego własnych sposobów na życie. Podstawą mojej pracy jest szacunek, akceptacja oraz ciekawość drugiego człowieka.

W swojej pracy integruje różne podejścia. Bazując na podejściu humanistycznym doświadczeniowym, korzysta również z technik poznawczo-behawioralnych, gestalt oraz mindfulness.

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku: Psychologia Kliniczna. Ukończyła 3 lata całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).  Ukończyła pełne certyfikowane szkolenie z Mediacji Rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji. Ukończyła szkolenia w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego w ramach Letniej Szkoły Profilaktyki, obejmującego zajęcia praktyczne z młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. W zainteresowaniach i dalszych planach rozwoju ma również EFT  (Emotional Focus Therapy), pracę z ciałem oraz Seksuologię Kliniczną.

Pracuje z dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m. in. na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Praktykowała również w Stowarzyszeniu POMOST. Prowadziła wsparcie i grupę edukacyjno-rozwojową dla kobiet doświadczających przemocy w Centrum Praw Kobiet. Prowadziła również liczne warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli.  Ma też wieloletnie doświadczenie terapii własnej. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę.

Pracuje pod regularną superwizją

Gabriela_Bajor_psycholog_psychoterapeuta-1280x1920.jpg
bottom of page