Nina Turek

Jest psychoterapeutką analityczną. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie jest

 w trakcie certyfikacji Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Ukończyła szkolenie z terapii dzieci i młodzieży w Centrum CBT oraz liczne warsztaty organizowane przez superwizorów Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” m.in. z psychoterapii analitycznej zaburzeń odżywiania oraz psychoterapii nastolatków.

 

Doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta zdobyłam:

 • na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie

 • na Oddziale XII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie

 • w Domu Samotnej Matki w Warszawie Praga Północ

 • w Ośrodku Uzależnień NZOZ ,,VICTI” w Warszawie

 • w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 15 w Warszawie

 • w Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Warszawa – Ursus

 • w Poradni Stowarzyszenia SPOZA

 • w placówce oświatowej, przy której prowadziłam gabinet psychoterapeutyczny dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin

 • publikowałam artykuły z zakresu psychoterapii na Portalu Zdrowie Dziecka.

 

 

Obecnie pracuje z pacjentami dorosłymi i prowadzi psychoterapię indywidualną.

W swojej pracy przestrzegam kodeksu etyki zawodowej Instytutu Analizy Grupowej ,,Raszów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

 

Prowadzi blogi, które odnoszą się do wiedzy psychoterapeutycznej i które przed uczestnictwem w terapii mogą pomagać w sprecyzowaniu: z jakimi trudnościami zmaga się osoba chcąca zgłosić się na psychoterapię, w jaki sposób doświadcza świata i w jaki sposób funkcjonuje.

 

 • Blog Perspektywa na Sens dotyczy pomocy osobom w depresji – strona poświęcona jest tekstom z zakresu rozumienia stanów depresyjnych – braku sensu, chronicznego smutku, jałowości w życiu.

 • Blog Portrety związany jest z opisem trudności psychologicznych zobrazowanych analizą fikcyjnych przypadków ludzi, którzy zmagali się z emocjonalnymi kłopotami.

 

 • Blog Filmoidentyfikacja odnosi się do psychologicznej analizy postaci filmowych i może służyć autoterapii i możliwości identyfikacji z bohaterami filmów.

 

 

Ukończyła także filologię polską (UW) oraz studiowałam kulturoznawstwo (IKP UW) – specjalizuje się w zakresie literaturoznawstwa, filmoznawstwa, kulturoznawstwa.

 

Ma doświadczenie z pracy z pacjentami, którzy doświadczyli:

 • wzmożonego smutku, obniżonego nastroju

 • wzmożonego lęku

 • objawów psychosomatycznych (cierpienia fizycznego na tle emocjonalnym np. migreny, stany zapalne układu pokarmowego, moczowego, stawów związane z silnym stresem lub ataki paniki związane lękiem przed zawałem serca)

 • straty zw. z rozwodem, rozstaniem się z partnerem

 • straty związanej z żałobą po bliskiej osobie

 • traum i nadużyć zw. ze stosowaniem przemocy

 • zaburzeń odżywiania na tle obniżonego nastroju (np. zajadanie stresu, spożywanie zbyt dużej ilości posiłków)

 • bezsenności związanej z przeżywaniem lęku

 • kłopotów w relacji z bliskimi

 • lęku/stresu w przeżywaniu choroby somatycznej lub psychicznej

 • życiowego impasu/wycofania emocjonalnego

 • uczucia wypalenia w pracy, rodzinie, związku

 • uczucia emocjonalnej izolacji