Anna Przypolska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.


Absolwentka psychologii na KUL (specjalność psychologia kliniczna i zdrowia). Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Posiada certyfikat specjalisty Psychoterapii uzależnień (PARPA).

 

Pracuje w nurcie humanistycznym, akcentującym podmiotowość, wolność, świadomość i odpowiedzialność. Głównie w oparciu o terapię skoncentrowaną na emocjach Greenberga i Gestalt. Wykorzystuje w pracy również elementy podejścia psychodynamicznego i behawioralno-poznawczego. Pracuje z pacjentami dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną. Pomaga osobom cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów życiowych, straty, trudności w relacjach. Pracuje z osobami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia, i z osobami które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie (współuzależnienie, DDA).


Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

IMG_20190422_165637.jpg