Anna Czarnecka

Jest absolwentką studiów magisterskich na psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia) a także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W psychoterapii szkoliła się także między innymi w Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Instytucie Psychologii Zdrowia i Laboratorium Psychoedukacji.

W Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej ukończyła pełne szkolenie z zakresu Terapii Schematów. Dodatkowo roczne szkolenie z zakresu terapii schematów par. Posiada certyfikat terapeuty schematów nadany przez The International Society of Schema Therapy (ISST).

Ukończyła także szkolenie z pracy z traumą pierwszego i drugiego stopnia EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) oraz całościowe szkolenie z Emotion Focused Therapy ( EFT) i liczne szkolenia z pracy z ciałem - Focusingu. Ukończyła także akredytowaną przez ICF (International Coach Federation ) Szkołę Coachów „The Art and Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International z Vancouver we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dwuletnie Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie treningu kreatywności i arteterapii.

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par oraz coachingiem. Pomaga osobom cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju (np. depresji ), zaburzeń nerwicowych (lęki, nadmierne napięcie, ataki paniki). Osobom zmagającym się z niską samooceną, silnym stresem, problemami w relacjach, żałobą i stratą, odczuwającym brak zadowolenia z własnego życia. Pracuje często z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, między innymi typu borderline, unikającym i narcystycznym zaburzeniem osobowości.
Pracuje w nurcie integracyjnej terapii doświadczeniowej. Głównie w oparciu o Terapię Schematów, Gestalt, Terapię Skoncentrowaną na Emocjach L. Greenberga ( EFT) oraz Focusing. W swojej pracy korzysta także z podejścia EMDR oraz CFT ( Compassion Focused Therapy - Terapia Skoncentrowana na Współczuciu). Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychoz ( F10 ) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziła psychoterapię pacjentów cierpiących na schizofrenię. Praktykowała także w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (Filia Nr II w Warszawie), Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ochotka”, oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, gdzie prowadziła zajęcia arteterapeutyczne i psychoedukacyjne. Prowadziła również psychoterapię osób chorujących na schizofrenię i zaburzenia nerwicowe w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera w Warszawie.

Jest członkinią The International Society of Schema Therapy (ISST) oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.
Współtwórczyni Ośrodka Psychoterapii i Coachingu INNER GARDEN w Warszawie.