Anna Czarnecka

Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W psychoterapii szkoliła się także między innymi w Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Instytucie Psychologii Zdrowia, Laboratorium Psychoedukacji oraz Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej gdzie ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Terapii Schematów osób dorosłych. Ukończyła także roczne szkolenie z zakresu Terapii Schematów Par. Ukończyła także pełne szkolenie z zakresu pracy z traumą EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessin ).

 

Jest absolwentką akredytowanej przez ICF (International Coach Federation ) Szkoły Coachów „The Art and Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International z Vancouver we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dwuletnie Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie treningu kreatywności i arteterapii. Posiada międzynarodowy certyfikat ACC ( Associate Certified Coach) w ICF ( International Coach Federation) oraz ECPC ( Erickson Certified Professional Coach ). Jest także certyfikowanym coachem relacji (Relating Forward Coach).

 

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par oraz coachingiem. Pracuje w nurcie integracyjnej psychoterapii doświadczeniowej, której osią jest psychoterapia humanistyczna. Pracuje głównie w oparciu o Terapię Schematów, Gestalt, Terapię Skoncentrowaną na Emocjach L. Greenberga ( EFT) oraz Focusing. W swojej pracy korzysta również z EMDR oraz CFT ( Compassion Focused Therapy) i ACT (Acceptance Commitment Therapy). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychoz (F10) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziła psychoterapię pacjentów cierpiących na schizofrenię. Praktykowała także w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (Filia Nr II w Warszawie), Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ochotka”, oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, gdzie prowadziła zajęcia arteterapeutyczne i psychoedukacyjne. Prowadziła również psychoterapię osób chorujących na schizofrenię i zaburzenia nerwicowe w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera w Warszawie.

 

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA oraz The International Society of Schema Therapy (ISST). Współzałożycielka Ośrodka Psychoterapii i Coachingu INNER GARDEN w Warszawie.

© 2023 by Little Rainbow. Proudly created with Wix.com

  • White Instagram Icon
  • White Yelp Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Facebook Icon