top of page

Obszary pomagania

Jakie problemy leczymy?

depresja/zaburzenia nastroju

lęki/fobie/stresy

zaburzenia odżywiania