top of page

Anna Olejnik

Pracuje w nurcie integracyjnym. W swojej pracy łączy psychodynamiczne rozumienie problematyki pacjenta z systemowym umiejscowieniem jej w kontekście rodzinnym i społecznym oraz humanistycznym, partnerskim, pełnym szacunku podejściem do człowieka. W trakcie spotkań, w miarę potrzeb, wykorzystuje elementy arteterapii i pracy z ciałem. Pracuje pod stałą superwizją.

 

Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem i Nauczycielem w Polskim Instytucie DMT. Cały czas szkoli się uczestnicząc m.in. w superwizjach grupowych z terapeutami psychodynamicznymi, systemowymi i humanistycznymi.

 

Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz pracą rozwojową. Chętnie pracuje z osobami w różnym wieku: zarówno z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi, ale też z osobami dojrzałymi i z osobami starszymi. Prowadzi terapię w obszarze zaburzeń lękowych, afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, terapię wspierającą dla osób będących w kryzysie, oraz terapię wspierającą rozwój emocjonalny u dzieci (zarówno doświadczających trudnych sytuacji w życiu takich jak rozwód rodziców, choroba, inne trudne zmiany, jak również mających szczególne potrzeby rozwojowe np. u dzieci z Zespołem Aspergera)

 

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała:

  • na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, pracując z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, depresją

  • w Centrum Psychoterapii na Dolnej, pracując z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania- w Poradni Stresu, w zakresie zaburzeń psychosomatycznych i lękowych.

  • w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie, pracując z osobami starszymi przeżywającymi kryzys utraty związany z przeprowadzką do DPSu.

  • w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży prowadząc grupy terapeutyczne i rozwojowe wspierające rozwój, oraz pracując jako indywidualny terapeuta cień.

Pracuje w języku polskim i francuskim.

Więcej informacji na stronie www.annaolejnik.com

Zapytaj o możliwy termin
u Anny Olejnik:

wysłając wiadomość tekstową
na numer: 602 710 171  
lub pisz
ąc na adres: 

annaolejnik.psychoterapia@gmail.com

bottom of page