top of page

Specjalizacje

Czym zajmują się nasi specjaliści?

Psychoterapia

Psychoterapia stanowi przede wszystkim formę leczenia różnych zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, stany lękowe, nerwice, fobie, zaburzenia żywienia,  zaburzenia osobowości. Z psychoterapii mogą również korzystać osoby doświadczające innych trudności o podłożu emocjonalnym, borykające się z niską samooceną, doświadczające problemów w relacjach, zmagające się ze stratą, przechodzące proces żałoby, będące w kryzysie. Dla wielu psychoterapia jest ścieżką osobistego rozwoju, zyskiwania wglądu w siebie, nabywania samoświadomości i tym samym poprawy jakości swojego życia.

 

Nadrzędnym celem oddziaływań psychoterapeutycznych jest zmniejszenie cierpienia psychicznego. Dąży się do trwałej zmiany, zarówno w sposobie myślenia ( zmiany niekorzystnych kluczowych przekonań ) jak i dysfunkcyjnych schematów emocjonalnych i zachowania.

Wyróżnia się psychoterapię indywidualną, grupową, psychoterapię par i psychoterapię rodzinną. Psychoterapia może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Zazwyczaj proces terapii trwa od 1 roku do 2-3 lat. Czasem dłużej, jeśli pracuje się nad traumą złożoną i głębszymi problemami. Długość procesu psychoterapii ma też związek z nurtem w jakim pracuje dany psychoterapeuta. Każdy nurt ma nieco inne podłoże teoretyczne, inne założenia i  interwencje.

 

Każdy psychoterapeuta uczestniczy w regularnych superwizjach dbając o możliwie najwyższy standard swojej pracy.

Psychiatria

Konsultacja psychiatryczna dedykowana jest osobom, które czują, że ich kryzys psychiczny jest nie do zniesienia

i potrzebują szybkiej interwencji. Polega na rozmowie z pacjentem, podczas której psychiatra przeprowadza szczegółowy wywiad, pomagający w ustaleniu przyczyn problemów emocjonalnych i postawieniu diagnozy.

Problemy z jakimi najczęściej zgłaszają się nasi pacjenci to: depresja, zaburzenia lękowe, wypalenie zawodowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, kryzysy psychotyczne.

Czasem może się zdarzyć, że lekarz zaleci dodatkowe badania, np. EEG, albo badanie hormonów, aby wykluczyć poza-psychiatryczne przyczyny złego samopoczucia. Pierwsza konsultacja trwa 60 min, natomiast kolejne, są już o połowę krótsze.

Często bywa tak, że po konsultacji psychiatrycznej, lekarz zaleca pacjentowi połączenie psychoterapii z farmakoterapią.

 

Kompetencje lekarza psychiatry są większe niż psychologa, czy psychoterapeuty. Psychiatra nie tylko może wypisywać leki, ale i wypisywać zwolnienia lekarskie czy wydawać zwolnienia/ opinie psychiatryczne.

Seksuologia

Oferujemy  konsultację lub terapię seksuologiczną skierowane do osób, które chciałyby zmienić, rozwinąć lub udoskonalić swoje życie seksualne.

Oferujemy konsultacje dla osób indywidualnych lub par, które:

  • potrzebują informacji odnośnie własnej cielesności lub seksualności,

  • mają trudności z rozpoczęciem współżycia,

  • doświadczają różnego rodzaju trudności z bólem, orgazmem czy gotowością do seksu ( np. zaburzeniami erekcji),

  • nie są pewne swojej orientacji lub nie akceptują jej,

  • są zaniepokojone swoimi preferencjami seksualnymi,

  • mają negatywne skojarzenia dotyczące ciała lub seksu,

  • straciły ochotę lub radość ze zbliżeń.

Coaching

Dzięki coachingowi klienci ustalają ważne, znaczące, oparte na swoich wartościach cele, tworzą plan działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. W przeciwieństwie do psychoterapii, coaching koncentruje się na aktualnej sytuacji życiowej klienta oraz wyłącznie na już posiadanych przez niego zasobach, predyspozycjach i talentach umożliwiających realizację celów i optymalizację jego działań.

 

Coaching pozwala odkryć swoje własne rozwiązania, rozwinąć umiejętności i samoświadomość, zmienić nastawienie na bardziej przystosowawcze i tym samym skorygować zachowanie na bardziej adekwatne: efektywne i skuteczne.

 

Może dotyczyć kariery zawodowej, biznesowych projektów, relacji, zdrowia i wielu innych ważnych osobistych obszarów i tematów. Jest dedykowany ludziom pragnącym polepszyć swoje funkcjonowanie a nie cierpiącym z powodu problemów emocjonalnych.