top of page
Kubu_romantyczny.jpg

Jakub Nowierski

terapeuta, coach, mediator

W pracy indywidualnej opieram się na swoim doświadczeniu i praktyce, które czerpię z idei podjeścia IFS (Systemu Wewnętrznej Rodziny) i NVC (Porozumienia bez Przemocy). Tworzę bezpieczną przestrzeń, aby ludzie mogli sięgnąć do bogactwa swoich wewnętrznych zasobów, widzieli siebie w świecie, taki jaki dla siebie wybierają. Pomagam osobom w transformacji ograniczających przekonań o sobie, w budowaniu wewnętrznego zaufania do własnych wyborów, z konfliktami wewnętrznymi, w przejściu przez zmianę w zwrotnych punktach życia, w poszukiwaniu “nowej drogi" osobistej lub zawodowej. Wspieram pary w budowaniu wzajemnego zrozumienia.

 

Ukończyłem m.in. oficjalne szkolenia z terapii IFS organizowane przez IFS Institute, studia podyplomowe NVC, Studium Mediacji, Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, Business & Life Coaching oparty na empatii oraz liczne warsztaty, praktyki i kursy w zakresie metod terapeutycznych w podjeściu IFS i pracy coachingowej. Swoją pracę podaję regularnej superwizji.


Pomagam osobom, znajdującym się w zwrotnych punktach życia, w poszukiwaniu nowej drogi, we wzmocnieniu poczucia własnej wartości i niezależności. Pracuję między innymi z osobami z DDA wspierając ich w życiowej zmianie, transformacji niesłużących przekonań i budowaniu wewnętrznego zaufania do własnych wyborów. Wspieram pary w budowaniu wzajemnego porozumienia, pozwalającego na połączenie bycia razem przy jednoczesnym pozostaniu sobą.


Współprowadzący Ośrodek Psychoterapii i Coachingu INNER GARDEN.

 
bottom of page