top of page
Kubu_romantyczny.jpg

Jakub Nowierski

terapeuta IFS, coach, mediator

Pomagam osobom, znajdującym się w zwrotnych punktach życia, w poszukiwaniu nowej drogi, we wzmocnieniu poczucia własnej wartości i niezależności. Prowadzę terapię w obszarze zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, uzależnień, zaburzeń psychosomatycznych, terapię wspierającą dla osób będących w kryzysie, żałobie, wspierającą rozwój emocjonalny. Pracuję z osobami z syndromem DDA współuzależnionymi wspierając ich w życiowej zmianie, transformacji niesłużących przekonań i budowaniu wewnętrznego zaufania do własnych wyborów. Wspieram pary w budowaniu wzajemnego porozumienia, pozwalającego na połączenie bycia razem przy jednoczesnym pozostaniu sobą.

W swojej pracy korzystam z podejścia IFS (Systemu Wewnętrznej Rodziny), z założeń Gestalt,  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz ideii NVC (Porozumienia bez Przemocy). Tworzę bezpieczną przestrzeń, aby ludzie mogli sięgnąć do bogactwa swoich wewnętrznych zasobów, potrafili o nie zadbać, widzieli siebie w świecie, taki jaki dla siebie wybierają. Pomagam osobom w transformacji ograniczających przekonań o sobie, w budowaniu wewnętrznego zaufania do własnych wyborów, dbania o własne potrzeby, zarządzania emocjami, z konfliktami wewnętrznymi, w przejściu przez zmianę w zwrotnych punktach życia, w poszukiwaniu “nowej drogi" osobistej lub zawodowej. Wspieram pary w budowaniu wzajemnego zrozumienia.

 

Ukończyłem m.in.: II poziom wyszkolenia z terapii IFS ze specjalizacją uzależnienia
i zaburzenia odżywiania, organizowane przez IFS Institute, szkolenia terapi par IFIO, studia podyplomowe NVC na Colegium Civitas we współpracy z Life Coaching Polska, Studium Mediacji, Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym (PTP), akredytowany program Business & Life Coaching oparty na empatii, posiadam akredytację Izby Coachingu. Obecnie swój rozwój kontynuuje w ramach Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie w ramach akredytacji EAGT - European Association for Gestalttherapy. Ukończyłem liczne
warsztaty, praktyki i kursy w zakresie metod terapeutycznych i pracy coachingowej. Swoją pracę podaję regularnej superwizji.


Współprowadzący Ośrodek Psychoterapii i Coachingu INNER GARDEN.

Zapytaj o możliwy termin
u Jakub Nowierskiego

wysłając wiadomość tekstową
na numer: 695 101 974
lub pisząc na adres: 

recepcja.innergarden@gmail.com

 
 
 
bottom of page