top of page

O nas

Jesteś w dobrych rękach

Filozofia

Metafora ogrodu w nazwie Ośrodka, dobrze oddaje naszą wizję pomagania. Podobnie jak światło słoneczne, woda, powietrze i składniki odżywcze potrzebne są roślinom by żyć i wzrastać, tak człowiek potrzebuje zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych by zachować zdrowie psychiczne.

 

Utrata liści jest oznaką, że roślinie czegoś ważnego brakuje. Cierpienie psychiczne u człowieka, takie jak: obniżony nastrój lub jego wahania, objawy somatyczne, lękowe, zaburzenia snu i inne, rozmaite dysfunkcyjne wzorce funkcjonowania, świadczą o tym, że jego podstawowe potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone.

 

Wierzymy, że proces psychoterapii pozwala nie tylko nauczyć się jak rozpoznawać swoje najważniejsze potrzeby ale przede wszystkim jak je w zdrowy, dorosły sposób zaspokajać. Robimy wszystko co w naszej mocy aby nasi pacjenci stali się życzliwymi i czułymi ogrodnikami dla swojego "wewnętrznego ogrodu".

Standardy Etyczne 

Jesteśmy psychologami i psychoterapeutami. Osobom wykonującym zawody zaufania publicznego stawia się wysokie wymagania, nie tylko związane z wykształceniem, przygotowaniem profesjonalnym i wysokimi kwalifikacjami, ale również prawidłowym postępowaniem moralnym.

 

W naszej pracy kierujemy się zarówno Kodeksem Etyki APA jak i Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa PTP oraz kodeksem etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.

Wśród najistotniejszych zasad etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty wymienić należy:

  • zachowanie tajemnicy zawodowej, obejmującej wszelkie poufne dane uzyskane od pacjenta, obowiązuje nawet po jego śmierci. Z tajemnicy zawodowej psychoterapeutę może zwolnić jedynie sąd, w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy życie i zdrowie pacjenta lub innych osób jest zagrożone, co stanowi wartość nadrzędną 

  •  poszanowanie autonomii i podmiotowości pacjenta

  • bezwarunkowa akceptacja, bezstronność i neutralność wobec systemu wartości pacjenta

  • zasada staranności, sumienności, dobrego przygotowania profesjonalnego specjalisty, dbania o wysoką jakość oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Regulamin Ośrodka

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, wprowadziliśmy reguły, jednakowe dla wszystkich  korzystających z pomocy specjalistycznej w naszej placówce. 

1. Zapisy na sesje i konsultacje odbywają się wyłącznie telefonicznie (numer tel. recepcji), za pośrednictwem smsa (na numer tel. recepcji), mailowo (adres email ośrodka) oraz poprzez serwis znanylekarz.pl.

2. Wszelkie informacje na temat pacjenta/klienta Ośrodka są poufne i chronione według standardów wyznaczonych przez RODO.

3. Informacje od pacjenta/klienta zagrażające jego życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób będą zgłaszane przez terapeutę bezpośrednio odpowiednim organom.

4. Płatności za sesję można dokonać wyłącznie gotówką w dniu sesji. Płatność przelewem jest możliwa tylko po ustaleniu tego indywidualnie ze swoim terapeutą. Płatność przelewem musi zostać dokonana bezpośrednio po odbytej sesji.

5. Sesja odwołana przez pacjenta/klienta w tym samym dniu jest płatna 100%.

6. Jeśli specjalista odwoła sesję w tym samym dniu to zobowiązuje się do wyznaczenia terminu dodatkowego na odpracowanie nieodbytej sesji. Taka sesja pozostaje płatna.

7. Prosimy o przychodzenie na sesje nie wcześniej niż 5 min przed czasem rozpoczęcia sesji.

8. Prosimy o zachowanie ciszy w poczekalni Ośrodka, w szczególności o nie prowadzenie rozmów telefonicznych.

bottom of page