top of page

Anna Przypolska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. 

 

Absolwentka psychologii (specjalność psychologia kliniczna i zdrowia). Ukończyła czteroletnie szkolenie z  psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Posiada certyfikat specjalisty Psychoterapii uzależnień (PARPA).

Pracuje w podejściu humanistycznym, doświadczeniowym, akcentującym podmiotowość, wolność, świadomość i odpowiedzialność. Korzysta szczególnie z założeń psychoterapii Gestalt i psychoterapii skoncentrowanej na doświadczeniu Greenberga. Zasadniczym aspektem jej pracy jest relacja dialogująca. Jest przekonana, że szczególnie w czasach postępującej alienacji każdy potrzebuje, by zostać spotkanym, dostrzeżonym i przyjętym w swojej wyjątkowości i niepowtarzalności.

Zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy, fascynuje się tańcem i ruchem. Tańczy taniec współczesny. Jest w trakcie szkolenia Terapia Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT. Wierzy, że świadomy kontakt z ciałem otwiera na pełniejsze życie, a w ruchu ucieleśniamy i wyrażamy emocje, potrzeby, to co w nas najgłębsze.

Pracuje z pacjentami dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną. Pomaga osobom cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń  lękowych, kryzysów życiowych, straty, trudności w relacjach.  

Pracuje z osobami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia, i z osobami które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie (współuzależnienie, DDA). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zapytaj o możliwy termin
u Anny Przypolskiej

wysłając wiadomość tekstową
na numer: 695 792 812  
lub pisząc na adres: 

anna@przypolska.pl

IMG_20190422_165637.jpg
bottom of page